TQ ili teaching intelligence predstavlja novu vrstu predavačke inteligencije u kojoj je krajnji cilj da učenik postane učitelj.

TQ ili  teaching intelligence predstavlja novu vrstu inteligencije, predavačku inteligenciju,  nastalu kao rezultat istraživanja potencijala i načina korištenja različitih vrsta inteligencija:  lingvističke, logičko-matematičke, prostorne, kinestetičke, glazbene, interpersonalne i intrapersonalne inteligencije u procesu prenošenja znanja.  TQ primjenjuje interdisciplinarna znanja iz  neurologije, lingvistike, psihologije i sociologije te podrazumijeva sposobnost  iznalaženja najučinkovitijih strategija u podučavanju.

TQ strategije uvažavaju postavke kontinuiranog učenja i  rada na osobnom razvoju. Imaju za cilj ubrzano učenje i pamćenje, oslobađaju maksimalni potencijal svakog pojedinca u procesu učenja te jačaju njihovo samopouzdanje i samomotivaciju. Učenje na TQ način  prati osjećaj postignuća i zadovoljstva te želja za postavljanjem viših ciljeva i standarda.

Svijet oko nas se ubrzano mijenja.  Životno okruženje i poslovni svijet postaju sve složeniji. Živimo u dobu cjeloživotnog učenja. Osobni rast i opstanak ovise o našoj  sposobnosti i spremnosti na učenje koje treba biti brže nego ikada do sada.

 Teaching intelligence

 

Kao rezultat svoga dugogodišnjeg iskustva u prenošenju znanja, Petra Čolak, NLP i TQT ekspert trener i trener poslovno komunikacijski vještina te suvlasnik HalPet centra za poslovnu komunikaciju i Sonja Harapin Štrbac, trenerica  poslovno komunikacjskih vještina uvode pojam TQ (Teaching Intelligence – Inteligenciju podučavanja) kao okvir za ubrzano učenje i podučavanje.

80ih godina 20. stoljeća javlja se potreba za novim kompetencijama nužnim za uspješno prenošenje znanja.   Dogodile su se sljedeće promjene:

 • Promjena lica rada
 • Nova otkrića vezana za rad mozga
 • Doba cjeloživotnog učenja
 • Jačanje potrebe za samoostvarenjem
 • Spoznaja o postojanju višestrukih inteligencija
 • Redefiniranje odnosa predavač – učenik

Predavačke kompetencije

U skladu s promjenama u društvu tradicionalni model podučavanja postaje nedostatan.

Moderan učenik očekuje:

 • Aktivnu ulogu u procesu učenja
 • Jasan cilj učenja
 • Rezultat proporcionalan utrošenom vremenu
 • Profesionalnost i empatiju
 • Sigurnost
 • Cjelovit pristup učenju – kognitivni, afektivni i psihomotorički aspekt
 • Trenutnu primjenjivost usvojenih znanja i vještina
 • Odgovarajuću i pravovremenu povratnu informaciju

Nakon što su uočena ograničenja klasičnog načina podučavanja, u pomoć je 90ih godina 20. stoljeća stigla emocionalna inteligencija.  Međutim, kako bi se u potpunosti odgovorilo na izazove vremena i zadovoljilo očekivanja i potrebe modernog učenika vrijeme je da razvoj modernog predavača ode korak dalje.

Drugim riječima, moderan predavač treba kontinuirano razvijati kompetencije na  3 ključne razine:

Na razini tradicionalne inteligencije kompetencije (IQ) predavača podrazumijevaju sljedeće:

 • Poznavanje znanja i vještina podučavanja
 • Poznavanje strukture i procesa podučavanja
 • Poznavanje različitih metoda podučavanja
 • Poznavanje prezentacijskih vještina

Razina emocionalne inteligencije uključuje:

 • samosvijest
 • interpersonalne vještine
 • motivacijske vještine
 • empatiju i fleksibilnost

TQ tj. predavačka inteligencija uključuje poznavanje i primjenu strategija za brzo postizanje željenih ciljeva, ne samo u učenju i pamćenju već i  u profesionalnom i osobnom razvoju. Zadatak predavačke inteligencije je osposobiti grupe i pojedince da potrebe i promjene novog društva prihvaćaju kao izazov i priliku za učenje.

TQ inteligentna osoba koristi znanja i kompetencije, kako svoja tako i znanja i kompetencije drugih: učenika, kolega, suradnika, prijatelja, djece itd. U svrhu prenošenja znanja, tehnika i strategija za unapređenje života i rada.

U procesu učenja i prenošenja znanja na TQ način krajnji je cilj da učenik postane učitelj.

povezani sadržaj