POSLOVNI ENGLESKI – programi općeg poslovnog jezika- individualni ili za mini grupe (max 5 polaznika)

indivvidualni tečaj engleskog

Nastava (konverzacijske sesije) se održava putem online platformi (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet i sl.)


Struktura blendend programa engleskog jezika

*English at Work B1-1 do B2-4 blended

24 lekcije u LPC online sustavu + online završni test +

25 × 60, 45 ili 30 min nastave (24 sesije + završni ispit)

Program se sastoji od:

 • Online lekcija kojima polaznik pristupa putem LPC sustava
 • Konverzacijskih sesija u virtualnoj učionici
 • Program je podijeljen u tematske cjeline.
 • Svaka cjelina sastoji se od 4 dijela:
  • Vocabulary – izrazi korisni u poslovnoj, ali i privatnoj komunikaciji
  • Grammar – objašnjenje i tipični primjeri korištenja gramatičkih struktura (glagolska vremena, oblici riječi, struktura rečenica i sl.)
  • Skill – izrazi koji se tipično koriste u poslovnim situacijama (sastancima, prezentacijama i sl.)
  • Communicate – test u kojem provjeravate naučeno
 • U lekcijama polaznik tečaja samostalno obrađuje ciljani vokabular i gramatičke strukture kako bi se pripremio za konverzacijske sesije na kojima se primjenjuje naučeno  kroz diskusije i simulacije stvarnih situacija.
 • Na kraju programa nalazi se Final test – završna provjera znanja kojom se utvrđuje usvojenost znanja na kraju tečaja.

Uvjeti za pristupanje završnom ispitu i stjecanje svjedodžbe određenog stupnja

Za stjecanje prava izlaska na završni ispit potrebno je:

 • Riješiti sve lekcije + završni test online programa
 • Sudjelovati na najmanje 70% konverzacijskih sesija
 • Dobiti prolaznu ocjenu na usmenom dijelu ispita prema kriterijima za pojedini stupanj

**Business English blended (paket 1, 2 ili 3)

16 lekcija u LPC online sustavu + 16× 60 min nastave

Program se sastoji od 16 lekcija i 16 konverzacijskih sesija u virtualnoj učionici u trajanju od 60 minuta.

Cilj programa je obogaćivanje vokabulara i održavanje razine znanja engleskog jezika.

Lekcije obuhvaćaju širok raspon poslovnih tema i vještina osobnog razvoja te financijskih tema.

Svaka lekcija ima provjeru znanja, a polaznik na kraju programa dobiva potvrdu o završenom programu.

POPIS ONLINE LEKCIJA Business English paketa:

Business English 1

Motivation │How to Cope with Stress │Managing Personal Finances │Plastic Money │Online Banking │Raising Finances for Startups │Training and Development │Leadership Styles │Managing Conflict │Communication Tips for Salespeople │Profit & Loss Account │Economic Indicators │Loans │Different Ways of Saying Things │Business Travel │At the Restaurant in Croatia

Business English 2

How to Identify Goals │Agreeing and Disagreeing │Five Stages of Negotiation │Balance Sheet │GDP │Describing Trends │Expressing Your Opinions │Idioms – Colors and More │Raising Awareness │Insurance │Ethics at Work │Winning and Losing │Bankruptcy │False Friends │Outsourcing │Hitting the Road

Business English 3

Time Rich or Time Poor │Who is who in sales │Being Diplomatic │Talking numbers: Sales costs and pricing │Working from Home │Cash Flow │Job satisfaction │Credit Rating │Glass Ceiling │Auditing │Compromising and making proposals │Inflation │Cure for All Ills │Debt Forgiveness │Resilience │Most common idioms

Upit za tečajeve pošaljite na mail: organizacija.nastave@halpet.hr ili nas nazovite na 099 66 37 531.

povezani sadržaj