Financije su danas nezaobilazni dio svakog poslovnog procesa, a gotovo svako radno mjesto zahtijeva osnovno znanje financijskih pojmova.

financije za nefinancijaše, financije

Iako možda ne radite u računovodstvenom servisu, financijskom odjelu ili trgovinskoj djelatnosti, teško ćete opravdati svoje „siromašno“ poznavanje financijskih pojmova. Uz Financije za nefinancijaše moguće je vrlo jednostavno savladati osnovne financijske pojmove. Naučite vješto baratati njima bez prethodnog znanja ili iskustva.

Blended program Financije za nefinancijaše kombinira jednodnevni trening i 4 online-lekcije za razumijevanje i ovladavanje osnovnim financijskim izvješćima i pojmovima. Trening može sadržavati različite aktivnosti za jednostavnije usvajanje gradiva kao što su: igre uloga (role-play), studije slučaja, mini-prezentacije, rad u paru i grupama, diskusije, interaktivne vježbe, cirkularne povratne informacije, relevantne kognitivne vježbe, individualni rad, introspekcije, samoprocjene, facilitacije, izazovi out-of-comfort-zone i sl.

Cilj programa je naučiti razumjeti financije te usvojiti osnovna znanja o financijskim izvještajima i pokazateljima, steći veću sigurnost u donošenju poslovnih odluka koje direktno ili indirektno utječu na poslovanje tvrtke.

Što ćemo naučiti na treningu Financije za nefinancijaše:

  • Uvod u financije
  • Temeljni financijski izvještaji
    – Bilanca
    – Račun dobiti i gubitka
    – Novčani tijek
  • Temeljni financijski pokazatelji.

Kome je trening namijenjen?

Svima koji započinju radno iskustvo, zaposlenima koji žele povećati svoje kompetencije, studentima te svima koji su svjesni važnosti poznavanja osnovnih financijskih pojmova.

Nemate dovoljno vremena za odlazak na trening? Nema problema, program Financije za nefinancijaše dostupan je i online!

recite nam što vas zanima

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

povezani sadržaj