Uvijek vas je zanimalo što su točno treninzi poslovnih vještina i osobnog razvoja, a niste znali koga pitati? Na pravom ste mjestu 😉

Možda je na prvu malo neobično, ponajviše stoga što trening u hrvatskom jeziku ima specifično značenje i asocira na fizičku ili sportsku aktivnost, ali trening je zapravo idealna riječ za vrstu interakcije u kojoj se na aktivan način prenosi i primjenjuje netom stečena vještina.

 

Kako izgledaju HalPetovi treninzi poslovnih vještina i osobnog razvoja?

Trening je ubrzan i dinamičan način prenošenja i usvajanja novih znanja i vještina. Predstavlja odgovor na potrebe svake moderne organizacije koja se tržišno razvija kroz učenje i osobni i profesionalni rast svojih zaposlenika. Kad se izvodi u HalPetu, najmanje je sličan predavanju ili nekom seminaru, a najsličniji je upravo igri u kojoj sudjeluju svi uključeni, a zajedničkim trudom se postižu zadani ciljevi.

Uspješan trening iziskuje definiranje jasnih ciljeva treninga, temeljitu i stručnu pripremu, izradu materijala i aktivnosti za treninge u skladu s ciljevima i definiranim sadržajem. Dinamična, profesionalna i jasno strukturirana izvedba te vrhunski TQ® treneri osiguravaju ostvarenje ciljeva treninga kroz ubrzano učenje koje uključuje niz procesa i alata kao što su samoprocjena, kritičko mišljenje, facilitacija, analize slučajeva, rješavanje problema, kreativno razmišljanje, timski i grupni rad, razmjena iskustava i usporedba dobre i loše prakse, te povratne informacije.

HalPetov trening stvara preduvjete i motivira sudionike na trenutnu i praktičnu primjenu usvojenih znanja i vještina već tijekom samog treninga i u stvarnoj poslovnoj praksi sudionika odmah po završetku treninga.

Svi se HalPetovi treninzi mogu izvoditi i na engleskom jeziku.

 

Vrste treninga

 

IN-HOUSE TRENING – grupa polaznika iz iste tvrtke
Na temelju analize potreba klijenta, rade se određene prilagodbe redovitom programu HalPet treninga.

OTVORENI TRENING – grupa polaznika iz različitih tvrtki 
Treninzi se održavaju prema utvrđenom programu u točno određenim otvorenim terminima po HalPetovu izboru.

 

Ključni rezultati treninga

 

 • Povećanje osobne i poslovne učinkovitosti
 • Povećanje radnog morala i samopouzdanja
 • Postavljanje i ostvarivanje viših ciljeva i standarda

 

Aktivnosti prije početka treninga

 

 • Analiza potreba naručitelja (za in-house treninge)
 • Analiza potreba sudionika/polaznika
 • Definiranje cilja treninga
 • Kreiranje sadržaja treninga
 • Izrada materijala i aktivnosti za treninge

 

Metodologija izvođenja HalPetova treninga

 

LPC® metoda učenja nastala je godine 2001. kao rezultat dugogodišnjeg rada HalPetovih stručnjaka u podučavanju odraslih. Budući da su HalPetovi klijenti poslovni ljudi koji žele, trebaju i očekuju vidljive i odmah primjenjive rezultate učenja u stvarnom poslovnom i privatnom okruženju, HalPet centar je razvio metodu koja nabolje odgovora njihovim potrebama. LPC® metoda ne samo da u kratkom roku postiže zadani cilj, već istovremeno uvažava sve principe suvremenog podučavanja odraslih. To podrazumijeva ubrzano i akcijsko učenje i uvažava različite stilove usvajanja znanja. Stvara idealno ozračje za učenje koje motivira, podržava i pruža osjećaj sigurnosti, zadovoljstva učenja i postignuća.

 

Područja

 

 • Vodstvo i menadžment
 • Komunikacijske vještine
 • Prodajne vještine
 • Upravljanje korisničkim iskustvom

 

Planirate li organizirati in-house treninge u svojoj kompaniji, slobodno nam se obratite na halpet@halpet.hr ili na telefon 01/3095-222.