Kako izgleda HalPetov trening poslovnih vještina?

 

in-house

 

Trening je ubrzan i dinamičan način prenošenja i usvajanja novih znanja i vještina. Predstavlja odgovor na potrebe svake moderne organizacije koja se tržišno razvija kroz učenje i osobni i profesionalni rast svojih zaposlenika.

Uspješan trening iziskuje definiranje jasnih ciljeva treninga, temeljitu i stručnu pripremu, izradu materijala i aktivnosti za treninge u skladu s ciljevima i definiranim sadržajem. Dinamična, profesionalna i jasno strukturirana izvedba te vrhunski TQ® treneri osiguravaju ostvarenje ciljeva treninga kroz ubrzano učenje koje uključuje niz procesa i alata kao što su samoprocjena, kritičko mišljenje, facilitacija, analize slučajeva, rješavanje problema, kreativno razmišljanje, timski i grupni rad, razmjena iskustava i usporedba dobre i loše prakse, te povratne informacije.

HalPetov trening stvara preduvjete i motivira sudionike na trenutnu i praktičnu primjenu usvojenih znanja i vještina već tijekom samog treninga i u stvarnoj poslovnoj praksi sudionika odmah po završetku treninga.

Svi se HalPetovi treninzi mogu izvoditi i na engleskom jeziku.

 

Ključni rezultati treninga

 

  • Povećanje osobne i poslovne učinkovitosti
  • Povećanje radnog morala i samopouzdanja
  • Postavljanje i ostvarivanje viših ciljeva i standarda

 

Aktivnosti prije početka treninga

 

  • Analiza potreba naručitelja
  • Analiza potreba sudionika/polaznika
  • Definiranje cilja treninga
  • Kreiranje sadržaja treninga
  • Izrada materijala i aktivnosti za treninge

 

Metodologija izvođenja HalPetova treninga

 

LPC® metoda učenja nastala je godine 2001. kao rezultat dugogodišnjeg rada HalPetovih stručnjaka u podučavanju odraslih. Budući da su HalPetovi klijenti poslovni ljudi koji žele, trebaju i očekuju vidljive i odmah primjenjive rezultate učenja u stvarnom poslovnom i privatnom okruženju, HalPet centar je razvio metodu koja nabolje odgovora njihovim potrebama. LPC® metoda ne samo da u kratkom roku postiže zadani cilj, već istovremeno uvažava sve principe suvremenog podučavanja odraslih. To podrazumijeva ubrzano i akcijsko učenje i uvažava različite stilove usvajanja znanja. Stvara idealno ozračje za učenje koje motivira, podržava i pruža osjećaj sigurnosti, zadovoljstva učenja i postignuća.

 

Područja

 

Vodstvo i menadžment
Komunikacijske vještine
Prodajne vještine
Upravljanje korisničkim iskustvom

 

Planirate li organizirati in-house treninge u svojoj kompaniji, slobodno nam se obratite na halpet@halpet.hr ili na telefon 01/3095-222.