svi termini
termin održavanja
27. 9. 2017.
9:00 - 16:00

prijave u tijeku
trajanje 1 dan

Osjećate li da ste postali sami sebi kočnica u sustizanju rokova? Vrijeme je da savladate vještine delegiranja.

Umijeća i vještine delegiranja su skup znanja i ponašanja. Ono je jedna od najtraženijih vještina i jedna od najpoželjnijih osobina modernog menadžera. Uspješno delegirati znači uspješno upravljati vremenom, ljudima i resursima. Zašto, iako zbog pozicije možda imamo tu mogućnost, ne delegiramo dovoljno? Delegiranje je vještina kojom treba ovladati. Treba imati jasne odgovore na pitanja što delegirati a što ne, kako, kada, kome?

Cilj treninga Vještine Delegiranja je upoznati polaznika sa samim pojmom i važnosti delegiranja, osvijestiti vlastite prepreke, naučiti koje poslove treba delegirate, a koje ne, te kako pratiti realizaciju izvršenja. Naši iskusni treneri će vas putem LPC metode pripremiti na nove izazove u vašoj poslovnoj sredini i pokazati kako na njih uspješno odgovoriti upravo delegiranjem!

Sadržaj treninga:

  • Važnost i nužnost delegiranja za uspješno vođenje
  • Što je delegiranje i koje su koristi delegiranja
  • Prepreke uspješnom delegiranju
  • Preduvjeti za uspješno delegiranje
  • Razlika između dodjele i delegiranja zadatka
  • Što delegirati, a što ne
  • Ključne faze za uspješno delegiranje

Kome je trening namijenjen?

Direktorima, menadžerima, voditeljima projekata, timova i svima onima koji su u poziciji delegirati aktivnosti i zadatke.

RECENZIJE

Korisno i poticajno! Bilo je mnogo zajedničkih zadataka, nije bilo obično predavanje na kojem se samo sluša. Ovakve edukacije su jako korisne za budući rad.

Sve je bilo na visokom nivou. Predavač kvalitetan, pripremljen, a primjeri vrlo realni, primjenjivi i jednostavni.

Izvrsna interaktivnost između predavača i samih učesnika, odlična atmosfera, dinamika rada, predavači izvrsno pripremljeni.

termin održavanja
27. 9. 2017.
9:00 - 16:00
prijave u tijeku
trajanje 1 dan

svi termini

povezani sadržaj