MQ menadžer treba biti u stanju redefinirati svoju ulogu i stalno promišljati o tome kako ju izvršiti na najbolji mogući način.

Ako se ne prilagođavamo promjenama i ne razumijemo nestabilnost u kojoj djelujemo, mogli bismo ostati zarobljeni u sustavu koji više ne funkcionira na isti način.

Živimo u izrazito dinamičnom vremenu koje zahtjeva brzu reakciju i pravilnu prilagodbu. Ako se ne prilagođavamo promjenama i ne razumijemo nestabilnost u kojoj djelujemo, mogli bismo ostati zarobljeni u sustavu koji više ne funkcionira na isti način. Prihvatiti promjene koje nam se događaju znači spremno dočekati nove izazove, kontinuirano učiti te razvijati sposobnosti predviđanja neočekivanih situacija u cilju pravovremene reakcije na njih.

Menadžer danas

Menadžer danas treba biti u stanju redefinirati svoju ulogu i stalno promišljati o tome kako ju izvršiti na najbolji mogući način. Postavljeni ciljevi i smjernice za njihovo ostvarenje moraju biti u skladu s promjenjivim kompetitivnim okruženjem, a istovremeno osigurati visoku razinu motivacije i uključenosti zaposlenika. Kakav je menadžer koji uspješno odgovara na navedene izazove? To je zasigurno MQ menadžer, koji kontinuirano razvija menadžersku inteligenciju i podiže ljestvice uspješnosti za sebe i svoj tim.

MQ manager, menadžer, MQ menadžer, manager

Koncept MQ-a

Kroz HalPetov program MQ Manager, menadžeri, ali i svi oni koji se pripremaju za tu ulogu, dobivaju potrebna znanja i sigurnost u korištenju menadžerskih alata. MQ predstavlja sinergiju emocionalne, logičke i socijalne inteligencije, koje su nužne za suvremenu menadžersku praksu.

Menadžerska inteligencija prvenstveno uključuje:

 • Spremnost na iskreno promišljanje o vlastitim snagama i prostorima za unapređenje
 • Učinkovito vodstvo i motivaciju tima
 • Komunikacijske vještine s naglaskom na EQ fleksibilnost
 • Strateško promišljanje i postavljanje ciljeva
 • Sposobnost kreativnog razmišljanja i inovativnost
 • Proaktivno kreiranje i uvođenje promjena
 • Sposobnost upravljanja učinkom, vremenom i prioritetima
 • Samomotivaciju i samopouzdanje u konkurentskim i zahtjevnim situacijama
 • Sposobnost prilagođavanja stila i načina vođenja u različitim situacijama
 • Razvoj zaposlenika
 • Kontinuirani samorazvoj

Utjecaj MQ menadžera na organizaciju

Ne postoji održivo uspješna organizacija bez kontinuiranog razvoja menadžmenta kojeg karakterizira visoka razina svih relevantnih menadžerskih kompetencija, a prije svega, umijeće uspješnog vodstva. MQ menadžer osigurava inspirativno i kreativno okruženje za rad i izvrsnost koje je neophodno za uspješno funkcioniranje tima. Bez obzira na formalnu razinu njegove ili njezine menadžerske uloge, to je u prvom redu vođa s naglašenim liderskim potencijalom koji je ključan za opstanak svakog pojedinca. Današnje organizacije se stalno suočavaju s izazovima koje donosi sve brže mijenjajuće okruženje, a uspješno mogu odgovoriti na njih samo uz vodstvo menadžera visoko razvijene menadžerske inteligencije.

HalPetov trening MQ® Manager

HalPetov višemjesečni modularni program MQ® Manager namijenjen je prvenstveno onima koji se trenutno nalaze na menadžerskim pozicijama, a može biti korisna priprema i onima koji će preuzeti menadžersku odgovornost.

Osam modula koncipirano je na način da menadžeri steknu i/ili unaprijede svoje MQ kompetencije, a sadrže ključne aspekte potrebne za uspješno vođenje suvremene organizacije.

Postanite menadžer koji će biti inovativan u svojoj viziji i vodstvu, diktirati tempo i pravac kojim organizacija treba ići, a istovremeno i „služiti“ svojem timu.

Na certifikacijski modularni program MQ® Manager možete se prijaviti putem obrasca online.

povezani sadržaj