Blended tečajevi pokazali su se izuzetno uspješnima budući da spajaju tradicionalni način rada u učionici i suvremeno online učenje.

U svakoj LPC online lekciji kroz niz multimedijskih vježbi usvajate nova znanja i pripremate se za konverzacijsku nastavu gdje se u interakciji s članovima grupe simulirate svakodnevne poslovne situacije i pritom vježbate primjenu znanja kroz konverzacijske vježbe. Kontinuirano pratite svoj napredak online provjerama na kraju svake lekcije i uočavate ga prilikom komunikacije u grupi.

Engleski Classic blended – privatna osoba – grupno: 

 • Broj polaznika: 2-8
 • Stupanj znanja: B1-C1
 • Trajanje: 28 online lekcija + 28 ns
 • Tjedna dinamika: 1 × 2 ns + 2 online impulsa
 • Mjesto održavanja: HalPet
 • Certifikat: svjedodžba o uspješno savladanom programu i položenom završnom ispitu za CEF stupanj

Prije početka programa provodi se utvrđivanje razine znanja jezika, sukladno tome stručni tim edukatora vas smješta u grupu polaznika s istom razinom znanja.

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika. Tematske cjeline obuhvaćaju širok spektar općih poslovnih područja, čini ih relevantan i primjenjiv sadržaj, svakom lekcijom proširujete vokabular, a kroz vježbe usvajate fraze i gramatičke strukture potrebne u pismenoj i usmenoj poslovnoj komunikaciji.

Prednosti pohađanja programa:

 • ubrzano učenje i trajnije pamćenje zbog stalnog kontakta s jezikom,
 • sustavan i redovit rad i izvan nastave,
 • kontinuirano praćenje napretka kroz testove provjere na kraju svake lekcije,
 • bolja priprema i veća motivacija za nastavu koja je maksimalno iskorištena za konverzaciju,
 • mogućnost preuzimanja sadržaja u obliku sažetka u PDF-u,
 • temeljita obrada relevantnog vokabulara i gramatike,
 • brzo uočljiva veća sigurnost u komunikaciji s kolegama i klijentima u internacionalnom okruženju,
 • priprema za poslovne situacije kao što su sastanci, prezentacije, pregovaranje, telefonski razgovori i dopisivanje.

Cilj ovog programa je podići razinu znanja i samopouzdanja u korištenju općeg poslovnog jezika. Namijenjen je svakom odraslom poslovnom čovjeku. Usvojeno znanje i vještine korisne su i primjenjive za niz poslovnih situacija kao što su sastanci, prezentacije, pregovaranje, telefonski razgovori i dopisivanje. Rezultat je  brzo uočljiva veća sigurnost u komunikaciji s kolegama i klijentima u internacionalnom okruženju.

Engleski je najvažniji svjetski jezik u poslovanju, a aktivno znanje engleskog jezika nužno je za kvalitetno obavljanje mnogih radnih zadataka.

povezani sadržaj