Blended tečajevi pokazali su se izuzetno uspješnima budući da spajaju tradicionalni način rada u učionici i suvremeno online učenje. U vrlo kratkom roku moguće je organizirati ovakav oblik izvođenja nastave unutar kompanije.

U svakoj LPC online lekciji kroz niz multimedijskih vježbi usvajaju se nova znanja i priprema se za konverzacijsku nastavu gdje se u interakciji s kolegama simuliraju se svakodnevne poslovne situacije i pritom se vježba primjena znanja kroz konverzacijske vježbe. Kontinuirano pratite svoj napredak online provjerama na kraju svake lekcije i uočavate ga prilikom komunikacije s kolegama na nastavi.

Engleski Classic blended – poslovni subjekt – grupno:

 • Broj polaznika: 2-8
 • Stupanj znanja: B1-C1
 • Trajanje: 28 online lekcije + 28 ns
 • Tjedna dinamika: prema dogovoru
 • Mjesto održavanja: lokacija klijenta
 • Certifikat: svjedodžba o uspješno savladanom programu i položenom završnom ispit za CEF stupanj

Prije početka programa provodi se online utvrđivanje razine znanja jezika i analiza potreba. Sukladno tome, stručni tim edukatora prilagođava program vašim potrebama.

Program je dizajniran prema jednoj od linija renomiranih udžbenika. Tematske cjeline obuhvaćaju širok spektar općih poslovnih područja, čini ih relevantan i primjenjiv sadržaj, svakom lekcijom proširujete vokabular, a kroz vježbe usvajate fraze i gramatičke strukture potrebne u pismenoj i usmenoj poslovnoj komunikaciji.

Prednosti pohađanja programa:

 • ubrzano učenje i trajnije pamćenje zbog stalnog kontakta s jezikom,
 • sustavan i redovit rad i izvan nastave,
 • kontinuirano praćenje napretka kroz testove provjere na kraju svake lekcije,
 • bolja priprema i veća motivacija za nastavu koja je maksimalno iskorištena za konverzaciju,
 • mogućnost preuzimanja sadržaja u obliku sažetka u PDF-u,
 • temeljita obrada relevantnog vokabulara i gramatike,
 • brzo uočljiva veća sigurnost u komunikaciji s kolegama i klijentima u internacionalnom okruženju,
 • priprema za poslovne situacije kao što su sastanci, prezentacije, pregovaranje, telefonski razgovori i dopisivanje.

Cilj ovog programa je podići razinu znanja i samopouzdanja u korištenju općeg poslovnog jezika. Namijenjen je svakom odraslom poslovnom čovjeku. Usvojeno znanje i vještine korisne su i primjenjive za niz poslovnih situacija kao što su sastanci, prezentacije, pregovaranje, telefonski razgovori i dopisivanje. Rezultat je  brzo uočljiva veća sigurnost u komunikaciji s kolegama i klijentima u internacionalnom okruženju.

Engleski je najvažniji svjetski jezik u poslovanju, a aktivno znanje engleskog jezika nužno je za kvalitetno obavljanje mnogih radnih zadataka.

povezani sadržaj