Individualni tečaj španjolskog jezika omogućuje polazniku usvajanje potrebnih znanja i jezičnih vještina uz sadržaj prilagođen njegovim potrebama.

Prednosti individualnog pohađanja tečaja:

  • sve vrijeme nastave posvećeno isključivo jednoj osobi,
  • sadržaji prilagođeni individualnim potrebama,
  • više prostora za konverzaciju i povratne informacije,
  • više prilika za ponavljanje i vježbu,
  • brzo uočljiva veća sigurnost u komunikaciji,
  • priprema za poslovne situacije (sastanci, prezentacije, pregovaranje…).

 Program općeg poslovnog španjolskog jezika:

FREE FORM – Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Prije početka programa provodi se utvrđivanje razine znanja jezika i analiza potreba. Stručni tim edukatora prema dobivenim informacijama kreira individualnu nastavu prilagođenu vašem trenutnom stupnju znanja, interesima, potrebama i stilu učenja.

Program je namijenjen poslovnim i privatnim osobama.

Način izvođenja:

  • virtualna učionica – izvođenje nastave putem Skypea ili slične platforme.

Trajanje, termini i lokacija dogovaraju se posebno za svaki individualni tečaj.

povezani sadržaj