Grupni tečaj hrvatskog jezika omogućuje usvajanje gradiva uz aktivnu konverzaciju s grupom te pravovremeno dobivanje povratne informacije.

Prednosti grupnog pohađanja tečaja:

  • prilika za konverzacijske vježbe s ostalim polaznicima,
  • rad u malim grupama,
  • simulacije realnih situacija,
  • povratne informacije profesora i grupe,
  • veća sigurnost u javnom nastupu pred grupom,
  • priprema za poslovne situacije (sastanci, prezentacije, pregovaranje…).

Program općeg poslovnog hrvatskog jezika:

FREE FORM – Program se dizajnira u dogovoru s polaznikom ili naručiteljem. Moguće je kombinirati teme i sadržaje s najrazličitijim ciljevima – od kratke pripreme za intervju, prezentaciju ili sastanak do višemjesečne pripreme za međunarodni ispit.

Prije početka programa provodi se utvrđivanje razine znanja jezika i analiza potreba. Stručni tim edukatora prema dobivenim informacijama kreira grupnu nastavu prilagođenu vašem trenutnom stupnju znanja, interesima, potrebama i stilu učenja.

Grupni tečaj hrvatskog jezika je namijenjen poslovnim i privatnim osobama.

Način izvođenja:

  • virtualna učionica – izvođenje nastave putem Skypea ili slične platforme.

Trajanje, termini i lokacija dogovaraju se posebno za svaki grupni tečaj.

povezani sadržaj