Nastava u učionici podrazumijeva klasičan oblik izvođenja konverzacijskih sesija putem kojih se u interakciji s kolegama simuliraju svakodnevne poslovne situacije i vježba primjena novih znanja.

Hrvatski Classic učionica – poslovni subjekt – grupno:

  • Broj polaznika: 2-8
  • Stupanj znanja: A1-C2
  • Trajanje: 60 ns
  • Tjedna dinamika: 2×2 ns, 15 tjedana
  • Mjesto izvođenja: lokacija klijenta
  • Certifikat: svjedodžba o uspješno savladanom programu i položenom završnom ispitu za CEF stupanj

Prije početka programa provodi se utvrđivanje razine znanja jezika i posebna analiza potreba, sukladno tome stručni tim edukatora prilagođava program vašim potrebama.

Program se održava po jednoj od linija renomiranih udžbenika. Tematske cjeline programa obuhvaćaju širok spektar općih poslovnih područja, čini ih relevantan i primjenjiv sadržaj, svakom lekcijom proširuje se vokabular, a kroz vježbe se usvajaju fraze i gramatičke strukture potrebne u pismenoj i usmenoj poslovnoj komunikaciji.

Prednosti pohađanja programa:

  • fleksibilnost u trajanju programa,
  • mogućnost odabira sadržaja i pojedinih tipova vježbi,
  • stjecanje sigurnosti u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji,
  • kontinuirani rad na jeziku kroz konverzacijske vježbe.

Cilj ovog programa je podići razinu znanja i samopouzdanja u korištenju općeg poslovnog jezika. Namijenjen je svakom odraslom poslovnom čovjeku. Usvojeno znanje i vještine korisne su i primjenjive za niz poslovnih situacija kao što su sastanci, prezentacije, pregovaranje, telefonski razgovori i dopisivanje. Rezultat je  brzo uočljiva veća sigurnost u komunikaciji s kolegama i klijentima.

Poželjne značajke poslovnog stila hrvatskog jezika su strukturiranost, činjeničnost, objektivnost, jednostavnost, logičnost, sažetost i preglednost te potpuna usklađenost s normama hrvatskoga standardnog jezika.

povezani sadržaj