svi termini
termini održavanja
10. 11. 9:00 -
11. 11. 2017. 17:00
vrsta prijave u tijeku
trajanje 2 dan

TQ uključuje poznavanje i primjenu strategija za brzo postizanje željenih ciljeva, ne samo u učenju i pamćenju već i  u profesionalnom i osobnom razvoju.

TQ ili teaching intelligence predstavlja novu vrstu inteligencije, predavačku inteligenciju, nastalu kao rezultat istraživanja potencijala i načina korištenja različitih vrsta inteligencija:  lingvističke, logičko-matematičke, prostorne, kinestetičke, glazbene, interpersonalne i intrapersonalne inteligencije u procesu prenošenja znanja.

TQ strategije uvažavaju postavke kontinuiranog učenja i  rada na osobnom razvoju. Imaju za cilj ubrzano učenje i pamćenje, oslobađaju maksimalni potencijal svakog pojedinca u procesu učenja te jačaju njihovo samopouzdanje i samomotivaciju. Učenje na TQ način prati osjećaj postignuća i zadovoljstva te želja za postavljanjem viših ciljeva i standarda.

U procesu učenja i prenošenja znanja na TQ način krajnji je cilj da učenik postane učitelj.

Sadržaj treninga:

DAN 1

 • Prijenos znanja u kontekstu današnjice
 • Ciklus treninga
 • Trener – profil i uloga
 • Ciklus učenja
 • Komunikacija za trenere
 • Ključna komunikacijska znanja
 • Verbalna pravila
 • Neverbalna pravila
 • Kako mozak uči
 • Principi učenja odraslih

DAN 2

 • Priprema treninga
 • Cilj treninga i kako ga definirati
 • Prezentacija cilja treninga
 • Makro struktura treninga:
 • Uvod
 • Glavni dio
 • Zaključak
 • Makro struktura treninga – Uvod
 • Uvod u trening – izvedba
 • Mikro struktura treninga – glavni dio
 • LPC metoda u praksi
 • LPC struktura tema treninga
 • Važnost igara i aktivnosti

 DAN 3

 • Verbalna izvedba
 • Neverbalna izvedba
 • Sudionici treninga – pažnja
 • LPC teme treninga
 • Igre i aktivnosti kao dio LPC teme
 • Makro struktura treninga – Zaključak
 • Sudionici treninga
 • Perceptivni stilovi
 • Stilovi učenja

 DAN 4

 • Grupna dinamika
 • Trenerske strategije za upravljanje grupom
 • Upravljanje pitanjima
 • Važnost aktivnog slušanja
 • Povratna informacija
 • Provjere znanja

Kome je trening namijenjen?

Direktorima, menadžerima, voditeljima odjela, voditeljima timova i svima onima koji  žele usvojiti alate i znanja za vješto upravljanje predavačkom inteligencijom.

 

termini održavanja
10. 11. 9:00 -
11. 11. 2017. 17:00
svi termini
vrsta prijave u tijeku
trajanje 2 dan

povezani sadržaj