Treninzi poslovnih vještina

Kako izgleda HalPetov trening poslovnih vještina?

Trening je ubrzan i dinamičan način prenošenja i usvajanja novih znanja i vještina. Predstavlja odgovor na potrebe svake moderne organizacije koja se tržišno razvija kroz učenje i osobni i profesionalni rast svojih zaposlenika.

Uspješan trening iziskuje definiranje jasnih ciljeva treninga, temeljitu i stručnu pripremu, izradu materijala i aktivnosti za treninge u skladu s ciljevima i definiranim sadržajem. Dinamična, profesionalna i jasno strukturirana izvedba te vrhunski TQ® treneri osiguravaju ostvarenje ciljeva treninga kroz ubrzano učenje koje uključuje niz procesa i alata kao što su samoprocjena, kritičko mišljenje, facilitacija, analize slučajeva, rješavanje problema, kreativno razmišljanje, timski i grupni rad, razmjena iskustava i usporedba dobre i loše prakse, te povratne informacije.

HalPetov trening stvara preduvjete i motivira sudionike na trenutnu i praktičnu primjenu usvojenih znanja i vještina već tijekom samog treninga i u stvarnoj poslovnoj praksi sudionika odmah po završetku treninga.

Svi se HalPetovi treninzi mogu  izvoditi i na engleskom jeziku.

Vrste treninga

IN HOUSE TRENING – grupa polaznika iste tvrtke
Na temelju analize potreba klijenta rade se određene prilagodbe redovitom programu HalPet treninga.

OTVORENI TRENING – grupa polaznika različitih tvrtki (kalendar)
Treninzi se održavaju prema utvrđenom programu u točno određenim otvorenim terminima po izboru HalPet centra za poslovnu komunikaciju.

Napravite brzu i jednostavnu prijavu putem obrasca online.

Ključni rezultati treninga

 • Povećanje osobne i poslovne učinkovitosti
 • Povećanje radnog morala i samopouzdanja
 • Postavljanje i ostvarivanje viših ciljeva i standarda

Aktivnosti prije početka treninga

 • Analiza potreba naručitelja
 • Analiza potreba sudionika/polaznika
 • Definiranje cilja treninga
 • Kreiranje sadržaja treninga
 • Izrada materijala i aktivnosti za treninge

Metodologija izvođenja HalPet treninga

LPC metoda nastala je godine 2001. kao rezultat dugogodišnjeg rada HalPet stručnjaka u podučavanju odraslih. Budući da su HalPet klijenti poslovni ljudi koji žele, trebaju i očekuju vidljive i odmah primjenjive rezultate učenja u stvarnom poslovnom i privatnom okruženju, HalPet centar je razvio metodu koja nabolje odgovora njihovim potrebama. LPC metoda ne samo da u kratkom roku postiže zadani cilj, već istovremeno uvažava sve principe suvremenog podučavanja odraslih. To podrazumijeva ubrzano i akcijsko učenje i uvažava različite stilove usvajanja znanja. Stvara idealno ozračje za učenje koje motivira, podržava i pruža osjećaj sigurnosti, zadovoljstva učenja i postignuća.

PODRUČJA

Vodstvo i menadžment
Komunikacijske vještine
Prodajne vještine
Upravljanje korisničkim iskustvom


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tečajevi stranih jezika

Poslovni strani jezici u HalPet ponudi:

engleski jezik, njemački jezikruski jezikfrancuski jeziktalijanski jezikšpanjolski jezikhrvatski jezik

Način izvođenja tečajeva:

 • Učionica – klasičan oblik izvođenja nastave
 • Virtualna učionica – izvođenje nastave putem Skype-a
 • Blended – kombinacija online lekcija i konverzacijske nastave u učionici
 • Online – online lekcije u LPC sustavu

Razlikujemo dva tipa korisnika: 

 • poslovni subjekt
 • privatna osoba

Ovisno o broju polaznika tečaj se može organizirati za:

 • grupu
 • individualnog polaznika

Za poslovne subjekte pružamo uslugu organiziranja i provođenja tečajeva stranih jezika unutar kompanije

Ispunite kratak online-obrazac, a mi ćemo vam poslati neobvezujuću ponudu u najkraćem mogućem roku.

Ova usluga odvija se u sljedećim fazama:

1. INICIJALNO TESTIRANJE (ODREĐIVANJE STUPNJA) DJELATNIKA TVRTKE
1.1. Pismeni test – određivanje stupnja poznavanja jezičnih struktura (gramatike) tipičnih za pojedini stupanj + prijevod kratkog dopisa za provjeru stupnja pisane produkcije
1.2. Usmeni test – određivanje stupnja govorne produkcije (polaznici nasumce izvlače opću poslovno-ekonomsku temu i daju svoj komentar)
1.3. Analiza potreba – samoprocjena polaznika i definiranje individualnih ciljeva pohađanja tečaja te područja na kojima bi sami polaznici željeli poraditi

2. FORMIRANJE GRUPA
Pri formiranju grupa u obzir se uzima više čimbenika:
2.1. rezultati inicijalnog testiranja tj. utvrđeni stupanj predznanja polaznika
2.2. individualni ciljevi i potrebe polaznika
2.3. interes i ciljevi tvrtke naručitelja
2.4. radno vrijeme polaznika i slobodne prostorije

3. ODABIR I PRIPREMA MATERIJALA ZA TEČAJ
3.1. Prema ciljevima edukacije
3.2. Nabava i umnožavanje materijala

4. DODATNI MATERIJALI
4.1. Dodatne materijale kreira profesor prema potrebama grupe i donosi ih na nastavu
4.2. Svaki polaznik e-mailom u sklopu HalPet-ovog newslettera dobiva svake srijede korisne materijale iz različitih područja poslovnog engleskog jezika

5. IZRADA PROGRAMA
5.1. Programi se, za svaku grupu posebno, izrađuju nakon upoznavanja sa polaznicima i utvrđivanja sastava grupe.
5.2. Programi mogu biti modificirani tijekom tečaja ukoliko se pokaže potreba, a u dogovoru s klijentom i prema stručnom mišljenju profesora.

6. PRAĆENJE REDOVITOSTI POHAĐANJA
6.1. Svaka se nastavna sesija evidentira na evidencijskoj listi profesora, kao i u programu za organizaciju nastave. Istovremeno se evidentira i nazočnost svakog polaznika na pojedinoj sesiji.
6.2. Izvješća o redovitosti pohađanja šalju se klijentu mjesečno do 10.og dana u mjesecu za prethodni mjesec ili prema dogovoru s klijentom.

7. PRAĆENJE KVALITETE NASTAVE
7.1. Prikupljanje povratnih informacija od polaznika vrši se kontinuirano na svakoj sesiji
7.2. Prvo dokumentirano prikupljanje povratne informacije (PI1) profesori obavljaju u obliku usmene ankete s polaznicima na temelju koje predlažu plan akcije za unapređenje nastave; provodi se nakon 25% odrađenog tečaja.
7.3. Drugo prikupljanje povratnih informacija (PI2) obavlja se na polovici tečaja tako da svaki polaznik/ca ispunjava anketu u kojoj ima priliku dati svoje mišljenje i prijedloge za unapređenje nastave u drugoj polovici tečaja. Profesori istodobno ispunjavaju i svoju anketu o tečaju (PI2 PRO) koja predstavlja osvrt na dosadašnji tijek tečaja i rad svakog pojedinog polaznika.
7.4. Tijekom tečaja nastavu posjećuje profesor-mentor i daje ocjenu prema standardima HalPet nastave.
7.5. Služba za praćenje kvalitete (QualPet) tijekom tečaja može i telefonski prikupiti povratne informacije od polaznika, nasumičnim odabirom ili u onim grupama gdje iz bilo kojeg razloga postoji potreba za prikupljanjem informacija.

8. ZAVRŠNI ISPIT
8.1. Na kraju tečaja polaznici polažu standardizirani ispit za pojedini stupanj – ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
8.2. Za svakog polaznika koji nije u mogućnosti izaći na ispit ili ne zadovolji na ispitu organizira se dodatni rok uz upute za pripremu.
8.3. Na kraju FF i/ili specijaliziranog tečaja polaznici polažu ispit o odslušanom gradivu, ne za stupanj – ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela i dobivaju potvrdu

9. IZVJEŠĆE O ZAVRŠENOM TEČAJU
9.1. Nakon završenog tečaja profesor podnosi izvješće u kojemu su vidljivi ostvareni rezultati čitave grupe kao i ocjene svakog polaznika po pojedinim jezičnim vještinama.

Ovakav način organizacije nastave ima sljedeće prednosti za klijenta:
• Ujednačeni standardizirani kriteriji za sve djelatnike pri inicijalnom testiranju i završnim ispitima za pojedini stupanj
• Mogućnost uključivanja novotestiranih polaznika u postojeće grupe i premještanje polaznika iz grupe u grupu iz različitih organizacijskih razloga (promjena termina, potreba za složenijim ili jednostavnijim programom i sl.)
• Isti standardizirani materijali za sve polaznike pojedinog stupnja – izabrani u dogovoru s klijentom i prema stručnom mišljenju profesora između renomiranih izdanja udžbenika poslovnog engleskog jezika (Oxford, Cambridge, Macmillan i Pearson Longman). Odabrani udžbenik predstavlja okosnicu za čitav program koji se može modificirati prema potrebama grupe, ali ključne strukture za sve grupe istog stupnja ostaju iste.
• Mogućnost prilagodbe do 20% programa specifičnim potrebama polaznika (poseban vokabular specifičan za područje djelovanja tvrtke)

RECENZIJE

Cijeli način kako je tečaj organiziran i vođen je za mene do sada najbolje iskustvo. Učila sam već engleski godinama u raznim firmama sa različitim profesorima a mislim da je ovo najinteresantniji i najefikasniji način učenja stranog jezika. Jednostavno se natječete sami sa sobom i konstantno provjeravate koliko znate i koliko ste usvojili znanja.
Hvala vam!!!

Posebna pohvala dragom profesoru, zadivljujuća je njegova mogućnost prilagodbe i velike želje za prijenosom znanja! Hvala na suradnji!

U potpunosti sam zadovoljan sa sadržajem te profesoricom. Online način rješavanja te čitanja materijala definitivno štedi vrijeme za efikasan rad na satu. Mogućnost rada u mirnijem okruženju doma definitivno mi odgovara kao priprema za sat.

 

 


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

LPC – platforma za online učenje

Primjenjujte učenje kroz LPC metodu online!

Dugogodišnje iskustvo HalPetovih trenera u podučavanju LPC metodom rezultiralo je stvaranjem jedinstvene hrvatske platforme za online učenje stranih jezika i poslovnih vještina koja je 2017. dobila svoje novo ruho.

LPC online namijenjen je svima koji žive u užurbanoj svakodnevici, shvaćaju i vrednuju prednosti online učenja te uživaju u mogućnosti kreiranja vlastitog rasporeda za učenje. Osim velikog broja programa za učenje stranih jezika i poslovnih vještina, LPC online oduševit će vas zanimljivim i interaktivnim zadacima, provjerama znanja te mogućnošću učenja s ekvivalentima na hrvatskom jeziku.

LPC sustav je responzivan i adaptibilan, što znači da se lako prilagođava na sve vaše uređaje (stolno i prijenosno računalo, pametni telefon, tablet).

Iako učite online, nikada neće biti prepušteni sami sebi. Naši edukatori su spremni pomoći kada god to vama zatreba. Ako ipak niste spremni potpuno odustati od klasičnog načina učenja, odaberite blended program koji, za postizanje najbolji rezultata, kombinira online i učenje u učionici.

METODOLOGIJA

LPC online omogućuje učenje putem LPC® metode, a sastoji se od triju ključnih koraka u podučavanju:

 1. U koraku Learn, polaznici se upoznaju s novim znanjem ili vještinom.
 2. Korak Practice uvježbava ciljana znanja ili vještine na dinamičan, interaktivan, zabavan i jasno strukturiran način. Polaznici dobivaju priliku nova znanja i vještine, koje su prethodno usvojili i uvježbali, sada primijeniti u simulaciji stvarnih poslovnih i životnih situacija.
 3. U sustavu LPC online korak Communicate provjerava uspješnost učenja.

PODRUČJA

         


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Izrada sadržaja za e-učenje u LPC sustavu

HalPetovi stručnjaci s 20-godišnjim iskustvom u edukaciji odraslih svaki edukacijski sadržaj oblikuju prema visokim standardima kvalitete i izvrsnosti, što jamči sigurnost, točnost i kvalitetu, a izrada e-sadržaja prema HalPetovoj LPC® metodi, osigurava ujednačen i provjeren pristup u obradi i prezentiranju sadržaja.

Glavna HalPetova prednost u prenošenju znanja i izradi edukacijskih sadržaja bogato je iskustvo rada s brojnim hrvatskim kompanijama te višegodišnji samostalan razvoj dvaju sustava za e-učenje.

Proces izrade e-sadržaja

HalPet na osnovi sadržaja dobivenih od klijenta u LPC izrađuje, dizajnira i oblikuje, interaktivni  multimedijski e-program, sastavljen od manjih cjelina* ( lekcija). Svaka cjelina uključuje sadržaj za usvajanje, utvrđivanje i provjeru znanja.  Program uključuje i konačnu provjeru znanja (test) kojoj se pristupa po završetku svih prethodnih cjelina.

Izrada e-sadržaja prema zahtjevima klijenta obuhvaća:

 • Razradu, oblikovanje i lekturu predloška materijala.
 • Prijevod finalnog sadržaja na strane jezike.
 • Izradu scenarija u tekstualnom obliku.
 • Unos sadržaja u CMS.
 • Dodatne multimedijske sadržaje:
  • snimanje audiozapisa (produkcija i postprodukcija)
  • izradu videozapisa (produkcija i postprodukcija)
  • izradu slika, ikona, grafičkih elemenata
  • izradu interaktivnih elemenata sadržaja (zadataka, vježbi, prezentacija)
  • izradu popratnih dokumenata za preuzimanje u željenom formatu naručitelja.
 • Izradu provjera znanja i testova; mogući tipovi zadataka:
  • single choice
  • multiple choice
  • fill in the blank
  • free answer
  • open answer
  • sorting
  • drag&drop
  • assessment.
 • Prilagođavanje postavki provjera znanja zahtjevima naručitelja prema mogućnostima:
  • nasumični redoslijed pitanja i/ili odgovora
  • vremensko ograničenje trajanja
  • ograničavanje broja pristupa provjerama znanja i testu
  • prikaz određenog broja pitanja prema nasumičnom odabiru
  • prilagođen prikaz pitanja: jedno po jedno, jedno ispod drugog, prikaz rješenja odmah po riješenom pitanju ili po završetku cijelog testa

O sustavu LPC

 • LPC je najsuvremeniji web-based sustav koji pruža potpunu slobodu u oblikovanju sadržaja i koncipiranju programa za e-učenje.
 • Cijelo iskustvo učenja usmjereno je na korisnika te na njegov rad i napredak, omogućavajući mu da sam upravlja tempom i količinom naučenog.
 • LPC je responzivan, podržava rad na svim vrstama uređaja i dostupan je 24/7.
 • Sadržaji za učenje obogaćeni su video i audiozapisima, interaktivnim vježbama i prezentacijama te popratnim materijalima u PDF-u.
 • Lekcije količinom sadržaja pružaju idealan omjer novih znanja, a prosječnom je korisniku potrebno 30 minuta za ovladavanje jednom lekcijom.
 • LPC lako prati i mjeri uspješnost naučenog znanja te usvojenih vještina – provjere znanja i testovi sastavni su dio svake lekcije, a pomoću njih, korisnik odmah po završetku dobiva povratnu informaciju o naučenom.
 • Sustav pruža praćenje rada korisnika te na zahtjev generira detaljan izvještaj za svakog korisnika i njegov rad u sustavu.
 • Izvještaj obuhvaća informacije o edukaciji korisnika, datume početka i završetka programa, ukupno vrijeme provedeno u programu, rezultate rješavanja provjera znanja i testova. Sustav podržava i menadžersko sučelje za samostalno praćenje grupa i korisnika.
 • LPC sadrži integriran sustav za podršku korisnicima tijekom učenja.

Mjesečni pristup po korisniku uključuje:

 • održavanje
 • korisničku podršku

Korisnička podrška obuhvaća:

 • Praćenje redovitog rada korisnika.
 • Odgovaranje na zaprimljene upite korisnika ili telefonske pozive.
 • Pružanje pomoći korisnicima u radu sa sustavom.
 • Odgovor agenta na svaki upit

Za više informacija ili ponudu, pošaljite upit. 


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Coaching

Mislite li da ne možete, da je nemoguće ili teško, varate se. Coaching je pravi način da oslobodite svoj potencijal i ostvarite svoje ciljeve.

Ovakav program namijenjen svim poslovnim ljudima, menadžerima, voditeljima timova, poduzetnicima, poslodavcima, obrtnicima, profesorima, ravnateljima itd., ukratko, svima koji žele napredovati u svom osobnom i profesionalnom razvoju. Pomaže klijentima učinkovito upravljati raspoloživim resursima, a iskusnim i manje iskusnim poslovnim ljudima pomaže ostvariti ravnotežu između privatnog i poslovnog života i na taj način postići svoj puni potencijal.

Cilj programa je unaprijediti način rada od, na primjer, planiranja vremena, rješavanja problema i delegiranja, do kreativnog razmišljanja, uspješnog komuniciranja i donošenja odluka.  Klijenti uče maksimizirati svoj profesionalni potencijal i nositi se sa svim izazovima u svrhu ostvarenja profesionalnih i privatnih ciljeva.

Team Coaching

Team Coaching osigurava razumijevanje korporativnih ciljeva, odluka i projektnih zadataka u kojima je doprinos tima ključan. Coach radi s čitavim timom, no i sa svakim članom tima pojedinačno.

Executive & Business Coaching

Executive  i Business Coaching je iznimno snažan i učinkovit razvojni proces koji pomaže pojedincima ostvariti pozitivne promjena u načinu rada, razmišljanja i ponašanja u svrhu postizanja individualnih i/ili kompanijskih ciljeva, a namijenjen je srednjem i visokom menadžementu.

Područja: unapređenje radne učinkovitosti, upravljanje vremenom, upravljanje emocijama, strateško razmišljanje, vještine rukovođenja, komunikacijske vještine, razvoj zaposlenika,

Life Coaching

Life Coaching je oblik osobnog razvoja koji kroz individualni pristup pomaže osobi ostvariti ciljeve koje sama ne uspijeva realizirati.

Područja: promjena radnog mjesta i profesije, napredak u karijeri, ostvarenje i unapređenje emocionalnih odnosa, unapređenje komunikacije na svim razinama, upravljanje stresom, unapređenje osobnih financija, rješavanje konflikata u obitelji, braku, na poslu, jačanje samopouzdanja, povećanje kreativnosti, povećanje motivacije, sposobnost upravljanja vlastitim životom, rješavanje ograničavajućih uvjerenja i navika, donošenje odluka, rješavanje strahova.


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Think with your hands!

Naišli ste na kompleksan korak u poslovanju? Vrijeme je da sagledate širu sliku, uočite veze, istražite opcije i moguća rješenja. Učinkovito iskoristite svoje vrijeme i omogućite sebi i članovima svoga tima nova znanja, spoznaje i nove načine razmišljanja kojima ćete maksimizirati učinkovitost poslovanja.

Predstavljamo Vam radionicu za donošenje odluka i rješavanje problema u poslovnom okruženju.

LEGO® SERIOUS PLAY® teme:

 • Upravljanje promjenama
 • Vizija, predanost, povezivanje
 • Razvoj timova i zaposlenika
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Razvoj ideja i inovacija
 • Spajanja i preuzimanja
 • Donošenje odluka
 • Dizajn proizvoda
 • Donošenje odluka
 • Rješavanje problema
 • Strategija,poslovni modeli, vizija

Metodologija LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativan proces dizajniran kako bi se poboljšala inovativnost i učinkovitost poslovanja. Potiče razmišljanje, komunikaciju, razumijevanje i suradnju. Produbljuje proces refleksije i podržava učinkoviti dijalog između svih članova organizacije. Potiče slobodnu i poštenu razmjenu mišljenja.

Sudionici grade modele i dijele interpretacije čime se postiže međusobno razumijevanje. Ova metoda omogućava dublje i značajnije razumijevanje smisla i mogućnosti organizacije, kolega, kao i vlastitih sposobnosti. Temelji se na uvjerenju da svatko može pridonijeti raspravi, donošenju odluke i rezultatu, tim pristupom izvlači potencijal iz svih sudionika radionice.

Lego serious play

LEGO® SERIOUS PLAY® dokazano je uspješna metoda već 15 godina, ona razvija pojedinca, tim i kompaniju. Rezultat je veće samopouzdanje svih sudionika, međusobno razumijevanje, povjerenje i posvećenost zajedničkim ciljevima.

Halpet je prva hrvatska kompanija certificirana za facilitaciju LEGO® SERIOUS PLAY®radionica, a prva demo radionica održana je 12. svibnja 2017. pod vodstvom facilitatorice Petre Čolak.

Više informacija i prve dojmove sudionika pročitajte na HalPet Blogu.

 


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Savjetovanje

Obratite nam se s povjerenjem!

U području poslovnog savjetovanja HalPetov tim konzultanata svojom stručnošću, objektivnošću i bogatim poslovnim iskustvom pomaže organizacijama u otkrivanju ključnih uzroka slabije učinkovitosti i u primjeni ciljanih metoda za njezino brzo i efikasno unapređenje. Usto, savjetuju i u planiranju razvoja te strukturiranju poslovanja održivog u kontinuiranim promjenama okružja i novim tržišnim izazovima.

Metoda savjetovanja obuhvaća analizu trenutačnog stanja, definiranje ciljeva te pomoć i podršku u procesu provođenja potrebnih promjena za unapređenje i vođenje novih načina funkcioniranja organizacije, odnosno njezinih pojedinih segmenata ili procesa.

 PODRUČJA

 • Radna učinkovitost
 • Model kompetencija
 • Razvoj talenata
 • Organizacijski razvoj
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje procesima
 • Strateško planiranje
 • Uvođenje promjena
 • Upravljanje korisničkim iskustvom – CEM
 • Upravljanje odnosima s korisnicima – CRM

Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TQ KONCEPT

Što je teaching intelligence (TQ) i zašto je važna? 

TQ ili teaching intelligence predstavlja novu vrstu inteligencije, predavačku inteligenciju,  nastalu kao rezultat istraživanja potencijala i načina korištenja različitih vrsta inteligencija:  lingvističke, logičko-matematičke, prostorne, kinestetičke, glazbene, interpersonalne i intrapersonalne inteligencije u procesu prenošenja znanja.  TQ primjenjuje interdisciplinarna znanja iz  neurologije, lingvistike, psihologije i sociologije te podrazumijeva sposobnost  iznalaženja najučinkovitijih strategija u podučavanju.

TQ strategije uvažavaju postavke kontinuiranog učenja i  rada na osobnom razvoju. Imaju za cilj ubrzano učenje i pamćenje, oslobađaju maksimalni potencijal svakog pojedinca u procesu učenja te jačaju njihovo samopouzdanje i samomotivaciju. Učenje na TQ način  prati osjećaj postignuća i zadovoljstva te želja za postavljanjem viših ciljeva i standarda.

Svijet oko nas se ubrzano mijenja.  Životno okruženje i poslovni svijet postaju sve složeniji. Živimo u dobu cjeloživotnog učenja. Osobni rast i opstanak ovise o našoj  sposobnosti i spremnosti na učenje koje treba biti brže nego ikada do sada.

Kao rezultat svoga dugogodišnjeg iskustva u prenošenju znanja, Petra Čolak, NLP i TQT ekspert trener i trener poslovno-komunikacijskih vještina te suvlasnik HalPet centra za poslovnu komunikaciju i Sonja Harapin Štrbac, trenerica poslovno-komunikacijskih vještina uvode pojam TQ (Teaching Intelligence – Inteligenciju podučavanja) kao okvir za ubrzano učenje i podučavanje.

80ih godina 20. stoljeća javlja se potreba za novim kompetencijama nužnim za uspješno prenošenje znanja.   Dogodile su se sljedeće promjene:

 • Promjena lica rada
 • Nova otkrića vezana za rad mozga
 • Doba cjeloživotnog učenja
 • Jačanje potrebe za samoostvarenjem
 • Spoznaja o postojanju višestrukih inteligencija
 • Redefiniranje odnosa predavač – učenik

Predavačke kompetencije

U skladu s promjenama u društvu tradicionalni model podučavanja postaje nedostatan.

Moderan učenik očekuje:

 • Aktivnu ulogu u procesu učenja
 • Jasan cilj učenja
 • Rezultat proporcionalan utrošenom vremenu
 • Profesionalnost i empatiju
 • Sigurnost
 • Cjelovit pristup učenju – kognitivni, afektivni i psihomotorički aspekt
 • Trenutnu primjenjivost usvojenih znanja i vještina
 • Odgovarajuću i pravovremenu povratnu informaciju

Nakon što su uočena ograničenja klasičnog načina podučavanja, u pomoć je 90ih godina 20. stoljeća stigla emocionalna inteligencija.  Međutim, kako bi se u potpunosti odgovorilo na izazove vremena i zadovoljilo očekivanja i potrebe modernog učenika vrijeme je da razvoj modernog predavača ode korak dalje.

Drugim riječima, moderan predavač treba kontinuirano razvijati kompetencije na  3 ključne razine:

Na razini tradicionalne inteligencije kompetencije (IQ) predavača podrazumijevaju sljedeće:

 • Poznavanje znanja i vještina podučavanja
 • Poznavanje strukture i procesa podučavanja
 • Poznavanje različitih metoda podučavanja
 • Poznavanje prezentacijskih vještina

Razina emocionalne inteligencije uključuje:

 • samosvijest
 • interpersonalne vještine
 • motivacijske vještine
 • empatiju i fleksibilnost

TQ tj. predavačka inteligencija uključuje poznavanje i primjenu strategija za brzo postizanje željenih ciljeva, ne samo u učenju i pamćenju već i  u profesionalnom i osobnom razvoju. Zadatak predavačke inteligencije je osposobiti grupe i pojedince da potrebe i promjene novog društva prihvaćaju kao izazov i priliku za učenje.

TQ inteligentna osoba koristi znanja i kompetencije, kako svoja tako i znanja i kompetencije drugih: učenika, kolega, suradnika, prijatelja, djece itd. U svrhu prenošenja znanja, tehnika i strategija za unapređenje života i rada.

U procesu učenja i prenošenja znanja na TQ način krajnji je cilj da učenik postane učitelj.

Napravite brzu i jednostavnu prijavu putem obrasca online.

 

 

 


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

MQ koncept

Kako uspješno upravljati ljudima i voditi ljude?

MQ menadžer danas treba redefinirati svoju ulogu i stalno promišljati kako je izvršavati na najbolji mogući način. Poslujemo u vremenu brzih promjena, sve bržeg tempa i sve složenije dinamike. Naglasak je na multidisciplinarnosti, novim tehnologijama, potrebi za stalnim prilagođavanjem, učenju, promjeni i inovativnosti.

Ključno je pitanje kako svoju menadžersku ulogu i menadžerske funkcije spojiti s izazovima trenutka. Drugim riječima, kako osigurati ostvarenje poslovnih ciljeva u promjenjivom kompetitivnom okruženju i istovremeno osigurati visoku razinu uključenosti i motivacije zaposlenika. U takvom kontekstu, i vodstvo kao ključna menadžerska uloga također se redefinira i prolazi kroz transformaciju.

Možda više nego ikada ranije, danas su uspješni menadžeri oni koji motiviraju svoje timove i povezuju ih kroz viziju, misiju i jasno definirane ciljeve, potiču izvrsnost u svim segmentima poslovanja i osnažuju zaposlenike na svim razinama. Njihov je fokus istovremeno i služenje korisniku i suradnja unutar organizacije u svim smjerovima.

Kakav je menadžer koji uspješno odgovara na navedene izazove? To je MQ menadžer koji  kontinuirano razvija menadžersku inteligenciju i podiže ljestvice uspješnosti za sebe i svoj tim. Izgrađuje se u skladu s promjenama u poslovnom okruženju te novim spoznajama i znanjima u različitim područjima poput psihologije, neuroznanosti, tehnologije i ekonomije.

MQ predstavlja sinergiju EQ i IQ kompetencija potrebnih za učinkovitu menadžersku praksu s naglaskom na jačanje senzibiliteta za pronalaženje i odabir najučinkovitijih modusa pri upravljanju svojim interakcijama i odnosima s drugima. Time će menadžer razvijenog MQ-a osigurati u svojim timovima inspirativno i kreativno okruženje za produktivan rad i izvrsnost.

MQ®menadžerska inteligencija prvenstveno uključuje:

 • Spremnost na iskreno promišljanje o vlastitim snagama i prostorima za unapređenje
 • Učinkovito vodstvo i motivaciju tima
 • Komunikacijske vještine s naglaskom na EQ fleksibilnost
 • Strateško promišljanje i postavljanje ciljeva
 • Sposobnost kreativnog razmišljanja i inovativnost
 • Proaktivno kreiranje i uvođenje promjena
 • Sposobnost upravljanja učinkom, vremenom i prioritetima
 • Samomotivaciju i samopouzdanje u konkurentskim i zahtjevnim situacijama
 • Sposobnost prilagođavanja stila i načina vođenja u različitim situacijama
 • Razvoj zaposlenika
 • Kontinuirani samorazvoj.

Kroz HalPetov program MQ® Manager, menadžeri, ali i svi oni koji se pripremaju za tu ulogu, dobivaju potrebna znanja i sigurnost u korištenju menadžerskih alata. MQ kratica je nastala kao  akronim engleskih riječi managerial intelligence i predstavlja sinergiju emocionalne, logičke i socijalne inteligencije, koje su neizostavan dio moderne menadžerske prakse.

Napravite brzu i  jednostavnu prijavu putem obrasca online.


Zatražite više informacija!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.