trening

6 boja za razmišljanje

Razmišljanje na paralelan način i korištenje tehnike ix Thinking Hats® donosi pregled problema kroz više različitih gledišta i oslobađa kreativca u vama.

novosti

Znate li se zauzeti za sebe?

Asertivna je komunikacija na poslu iznimno važna, a najbolje je karakterizira sposobnost, umijeće ili vještina zauzimanja za sebe.

trening

Vještine samoprezentacije

Vještine samoprezentacije možemo opisati kao umijeće komuniciranja kojim vješto ističemo svoje kvalitete i postignuća te aktivno pridonosimo stvaranju pozitivne slike o sebi.

trening

Upravljanje vremenom Online

Upravljanje vremenom je samostalni online-program o planiranju i upravljanju vremenom kroz 4 online-lekcije u sustavu LPC online.

novosti

Strani jezici, ubrzivači karijere

Poznavanje stranog jezika povoljno utječe na vaš osobni život, upoznavanje novih prijatelja te komunikaciju s drugima, ali ima veliku ulogu i na poslovnom planu.